KontaktOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -

Adres: Ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk


NUMERY TELEFONÓW:

 

CENTRALA                                             (61) 8 940 220

KIEROWNIK                                            (61) 8 940 223

Z-CA KIEROWNIKA                               (61) 8 940 222

KSIĘGOWOŚĆ                                         (61) 8 940 225

KADRY                                                      (61) 8 940 224

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY              (61) 8 940 226

ZASIŁKI RODZINNE                              (61) 8 940 227

ZASIŁKI WYCHOWAWCZE                 (61) 8 940 226

ASYSTENCI RODZINY                          (61) 8 940 222

PRACOWNICY SOCJALNI                   (61) 8 940 228

                                                                    (61) 8 940 229

 

FAX                                                            (61) 8 140 431