Terminy wypłat

Ośrodek Pomocy Społecznej podaje do wiadomości informację dotyczącą wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego obejmujących miasto i gminę Buk.

 

Wypłaty dokonywane przelewem bankowym będą wypłacane do końca bieżącego miesiąca.