TELEOPIEKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BUK

JESTEŚ ZAINTERESOWANY- ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!

 

Miasto i Gmina Buk poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej od sierpnia br. rozpoczęła realizację projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest utworzenie w okresie 01.04.2020-28.02.2023 na terenie 7 gmin powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Stęszew, Buk) ZINTEGROWANEGO CENTRUM OPIEKI, w ramach którego będą:

- Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych- teleopieka to forma usługi dająca możliwość całodobowego wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, to również systematyczny kontakt z teleopiekunem w celu monitorowania stanu zdrowia i sytuacji osoby korzystającej. Uczestnicy projektu otrzymają zestawy aparatów telefonicznych i mobilnych guzików bezpieczeństwa (tzw. „czerwony guzik”) w postaci wisiorka/bransoletki, który podopieczni mogą mieć stale przy sobie (również w kąpieli). Mogą oni nacisnąć guzik w momencie zagrożenia życia lub zdrowia w celu połączenia się z teleopiekunem, którego zadaniem będzie ocena sytuacji i reakcja pomocowa. Teleopiekunowie przeprowadzać będą z beneficjentami, min. raz w tyg., rozmowy o charakterze kontrolnym, towarzyskim. Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość codziennego kontaktu z teleopiekunami podejmowanego z własnej inicjatywy (naciskając tzw. „zielony guzik”).

- Dzienny Dom Opieki Medycznej - w ramach projektu realizowane będą następujące świadczenia medyczne połączone z kontynuacją terapii i procesem usprawniania: pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne, terapia zajęciowa, doradztwo dla opiekunów.

Wsparcie przeznaczone jest dla osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku po 65 roku życia., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Dzienny Dom Opieki Medycznej to opieka stacjonarna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, lokalizacja: gmina Dopiewo. Pacjenci przebywający w Dziennym Domu Opieki Medycznej mają również zapewnione odpowiednio do stanu zdrowia wyżywienie oraz transport.

- Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych -zapewnienie indywidualnych szkoleń i poradnictwa w warunkach domowych skierowanych do opiekunów osób, korzystających ze wsparcia w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki.  Praktyczna pomoc i porady w zakresie pielęgnacji osób niesamodzielnych oraz dbałości o własne bezpieczeństwo podczas opieki. Opiekunowie mają możliwość skorzystania z pakietu wsparcia tj. wsparcia informacyjnego, wsparcia fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa.

Uczestnikiem projektu może być osoba mieszkająca na terenie jednej z 7 gmin powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Stęszew, Buk), która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym: osobą niesamodzielną i/lub osobą z niepełnosprawnością; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością (za wyjątkiem przyjęcia do DDOM).

Do opieki w DDOM kwalifikowani są pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki, pacjenci u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12-miesięcy wystąpiła hospitalizacja.