rusza stypendium szkolne!

Od września 2020r. rusza nabór na stypendium szkolne. Wnioski moża składać od 1.09.2020 r. do 15.09.2020 r. w biurze podawczym OPS.


sposób przyznania świadczenia oraz wniosek do pobrania znajduje się w zakładce stypendia i zasiłki szkolne.