Koordynator do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Buku

Kontakt

Koordynator do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Buku

  • Feliks Straburzyński

 

Telefon kontaktowy: 618940220

e-mail: sekretariat@opsbuk.pl

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnienu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)