Komunikat dotyczący świadczenia wychowawczego (500+)

Komunikat dotyczący świadczenia wychowawczego (500+)
na 
nowy okres świadczeniowy 2021/2022, tj.  od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 kwietnia 2021 roku w siedzibie tut. Ośrodka, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem:

* Portalu Informacyjno–Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

* przez bankowość elektroniczną,

* w portalu PUE ZUS.


UWAGA!!!

Terminy wypłaty świadczenia wychowawczego są uzależnione od miesiąca złożenia wniosku
wraz z wymaganymi dokumentami.


1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca tego roku.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.