dziękujemy...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku dziękuje wszystkim zaangażowanym w pomoc mieszkańcom Miasta i Gminy Buk w okresie pandemii.
Podziękowania składamy szczególnie panu Dariuszowi Sokołowskiemu oraz Harcerzom z Ośrodka ZHP w Buku, którzy odwiedzają i pomagają osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz przebywającym w kwarantannie i izolacji domowej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Przez okres pandemii do Ośrodka Pomocy Społecznej zgłosiło się wiele osób, które potrzebują wsparcia drugiego człowieka. Dzięki zaangażowaniu i chęci pomocy wolontariuszy, każdy potrzebujący otrzymał pomoc, wsparcie i został objęty troską. Dziękuję.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Słaby