Bezpłatny transport na szczepienia

Realizujemy bezpłatny transport na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (decyzja nr 1/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.01.2021 zmieniona decyzjami nr 2 i 3).

 

Z transportu mogą skorzystać osoby:

1)     niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,

2)     osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Aby zgłosić potrzebę skorzystania z transportu należy skontaktować się z telefonicznym punktem zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mieszczącym się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Buku pod numerem 572 290 287 (w godzinach 8-14)

Transport osób do punktów szczepień jest realizowany na obszarze Miasta i Gminy Buk. W wyjątkowych przypadkach, a w szczególności gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami Miasta i Gminy Buk, transport może być realizowany nie dalej niż 20 km od granicy gminy.

 

Osoby zgłaszające się na szczepienie są zobowiązane przed wizytą u lekarza wypełnić i oddać w punkcie szczepień: „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”. Formularz wywiadu jest dostępny do pobrania poniżej.